Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2023 (ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)

 

                                                                                                   Αριθ. Πρωτ. 15083/8.12.2022

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

1.1. Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το 26ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων και 25ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νεανίδων για σκακιστές και σκακίστριες μέχρι 18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2005 και μετά.

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

2.1. Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 2 έως 8 Ιανουαρίου 2023 στην Λάρισα, στον συνεδριακό χώρο της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας (Τέρμα Τυχερού, Λάρισα) με συν-διοργανωτές το Σκακιστικό Σύλλογο Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων και την Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλίας (Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.).

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

3.1. Ο αθλητικός νόμος 4115/30.01.2013 (ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α’/30.1.2013) προβλέπει στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και 2 παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Εφήβων- Νεανίδων μέχρι των 18 ετών .

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

4.1. Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:

Α. Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.

Β. Τελικοί Αγώνες.

4.2. Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για το καθορισμό όλων των λεπτομερειών (σύστημα, πρόγραμμα αγώνων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός διαιτητών κλπ.) των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων.

4.3. Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006):

4.4. Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.

4.5. Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο.

4.6. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που κατοικούν.

4.7. Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/Τοπ. Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ.Επιτροπή που έχει ήδη διεξαγάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που ανήκει το παλιό του σωματείο.

4.8. Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ.

4.9. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020) οι σκακιστές εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτα υγείας ως προϋπόθεση  για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

5. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

5.1. Οι θέσεις πρόκρισης των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών ορίζονται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

1 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ     6

2 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     4

3 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ     2

4 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΘΡΑΚΗΣ     2

5 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     2

6 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     2

7 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     2

8 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     2

9 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     2

10 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ     2

11 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ     2

ΣΥΝΟΛΟ 28

5.2. Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να επιμερίσει τις θέσεις πρόκρισης, ΜΕΤΑΞΎ ΑΓΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ, σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες.

5.3. Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των αντίστοιχων πανελλήνιων πρωταθλημάτων του 2022, στην ίδια κατηγορία εφόσον το επιτρέπει το όριο ηλικίας. Αλλά και οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των πανελλήνιων πρωταθλημάτων παίδων – κορασίδων μέχρι 16 χρόνων του 2022 που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να αγωνισθούν στα πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων του 2023. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των πρωταθλητών ή πρωταθλητριών του 2022 λόγω άρνησης ή λόγω ορίου ηλικίας οι θέσεις θα περιέρχονται στις Ενώσεις και στις Τοπικές Επιτροπές στις οποίες ανήκαν οι συγκεκριμένοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κατά το έτος 2022. 

Το σύνολο των θέσεων των πρωταθλητών και πρωταθλητριών 2022 μπορεί να είναι 2 + 2.

5.4. Εάν κάποιος πρωταθλητής-τρια συμμετάσχει στους προκριματικούς αγώνες αυτομάτως χάνει το δικαίωμα απευθείας πρόκρισης και η θέση πρόκρισης εκχωρείται στην Ένωση – Τοπική επιτροπή στην οποία ανήκει.

5.5. Το γενικό σύνολο των προκριμένων από όλες τις θέσεις μπορεί να είναι 32.

5.6. Για όσες ενώσεις / τ. επιτροπές δεν προλάβουν να προκηρύξουν και να διοργανώσουν προκριματικούς αγώνες, οι θέσεις πρόκρισης μπορούν να καθορισθούν με κριτήρια που θα ορίσουν οι ίδιες.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 στη Γραμματεία της ΕΣΟ ( info@chessfed.gr ), με παράλληλη κοινοποίηση στους συνδιοργανωτές (email: larissachess@gmail.com ).

6.2. Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν,

α) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήματα των περιοχών τους,

β) οι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες και

γ) όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί, με την υποχρέωση – μόνον για τους τελευταίους (παρ. γ) - να καταβάλουν στο λογαριασμό των διοργανωτών: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 397/296030-33 IBAN GR4301103970000039729603033 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, οργανωτικό παράβολο ύψους 30 Ευρώ για τους σκακιστές – σκακίστριες των σωματείων της ΤΕΣΣ Θεσσαλίας και 20 Ευρώ για όλους τους υπόλοιπους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στους συν-διοργανωτές ( larissachess@gmail.com ), με κοινοποίηση στην ΕΣΟ, αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.

6.3. Σύμφωνα με την Α8/22.01.2011 απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουν οι νεαροί κύπριοι σκακιστές στα Πανελλήνια Νεανικά Ατομικά Πρωταθλήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ. (σημειώνεται ότι οι Κύπριοι σκακιστές δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν επισήμως την Ελλάδα στα αντίστοιχα  Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα )

6.4. Σύμφωνα με πάγια απόφαση της ΕΣΟ (ΔΣ 07.07.2007) από το 2008 ισχύει ότι ο πρωταθλητής κάθε κατηγορίας επιλέγει πρώτος το αντίστοιχο  πρωτάθλημα (παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό) στο όποιο επιθυμεί ν’ αγωνιστεί και ο δεύτερος μπορεί να αποδεχθεί το πρωτάθλημα που απομένει. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε εκ των δύο πρώτων γίνεται αναπλήρωση με βάση την κατάταξη του πανελλήνιου πρωταθλήματος μέχρι και την 5η θέση. Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά κατά περίπτωση.

6.5. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού αγώνων, για σκακιστή-τρια που θα αποχωρήσει αδικαιολόγητα από το πρωτάθλημα ή θα παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του, η ΕΣΟ θα αποκλείσει τη συμμετοχή του-της από τα επόμενα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα θα αποκλειστεί η συμμετοχή τους από τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών (8-10-12-14-16 και 20 ετών) του 2023 (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 28/3/2015).

6.6. Διευκρινίζεται ότι, αιτιολογημένα αιτήματα για εξαίρεση από την κλήρωση του τελευταίου γύρου θα γίνουν δεκτά μόνο αν κατατεθούν πριν την έναρξη του 2ου γύρου.

6.7. Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα προκριματικά της ένωσης – τ. επιτροπής που αγωνίζονται, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής, ακόμα και με τη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, στην τελική φάση. Οι ενώσεις και τοπικές επιτροπές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΣΟ για τις αιτιολογημένες αποχωρήσεις αθλητών από τα προκριματικά τους. Σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία θα θεωρεί τις αποχωρήσεις αδικαιολόγητες με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 19.3.2017).

6.8. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα το ν.4982/22 (ΦΕΚ 195 Α΄ 15/10/2022) και συγκεκριμένα στο άρθρο 82: «Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 έως την 23η.10.2022» προβλέπονται τα εξής: «Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 23η.10.2022, δύναται από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023: 

α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και 

β) να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

6.9. Στο ίδιο καθεστώς εμπίπτουν και οι αθλητές των σωματείων που συμμετέχουν σε ατομικές διοργανώσεις που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν.2725/1999.

Λίστα Εγγεγραμμένων Σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ

https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2022=All&kodikos_gga=&name=&omospondia=82556&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF

7. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

7.1. Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση όλων των συμμετεχόντων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των ίδιων.

7.2. Για όσους ενδιαφέρονται, οι συνδιοργανωτές έχουν εξασφαλίσει τις παρακάτω ειδικές τιμές για συγκεκριμένο αριθμό δωματίων στα ξενοδοχεία

Α. HELENA HOTEL:

 60 € την ημέρα, με πρωινό για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο με τον φόρο

 50 € την ημέρα, με πρωινό για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με τον φόρο και

B. GRAND HOTEL LARISSA

 58,5 € την ημέρα, με πρωινό για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο με τον φόρο (MAX 3 δωμάτια)

 46,5 € την ημέρα, με πρωινό για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με τον φόρο

 39,5 € την ημέρα, με πρωινό για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με τον φόρο

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ξενοδοχείο (διαθεσιμότητα  – κρατήσεις δωματίων κλπ), μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Κωνσταντέλια Κωνσταντίνο-τηλ. 6983761092 και Γιαννόπουλο Χρήστο– τηλ. 6971640100 (e-mail: larissachess@gmail.com).

7.3. Οι συνδιοργανωτές προσφέρουν δωρεάν διαμονή στον πρώτη και στην πρώτη νικήτρια με την προϋπόθεση ότι διαμένουν στα προτεινόμενα ξενοδοχεία. Διευκρινίζεται ότι η παραμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωτική.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

8.1. Το σύστημα των τελικών αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

2 Ματς 4 Παρτίδων

3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων

5-10 Κυκλικό σύστημα (πουλ)

11-19 Ελβετικό 7 γύρων

≥20 Ελβετικό 9 γύρων

8.2. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ, ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

9.1. Οι αγώνες στην τελική φάση θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 15 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση τηςπαρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

9.1. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

9.2. Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

9.3. Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).

10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

10.1. Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Γιαννόπουλος Χρήστος.

10.2. Οι Διαιτητές θα ορισθούν από την ΚΕΔ και θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά.

11. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

11.1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:

11.2. Για ελβετικό σύστημα

α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους) [11].

β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου) [37] (0,1,Ν,Υ,0,Ν)

γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) [37] (0,0,Ν,Υ,0,Ν)

δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). [52] (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν)

11.3. Για κυκλικό σύστημα (roundrobin)

α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων [11].

β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες, οι νίκες άνευ αγώνα προσμετρώνται). (inclusive forfeit points)[68]

γ). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα [52] (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν)

δ) Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%) [45]

11.4. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virtualopponent”.

11.5. Αγώνες μπαράζ.

11.5.1. Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 7 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.

11.5.2. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 6 λεπτά για τα λευκά και 5 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξειισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

11.5.3. Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων.

11.5.4. Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται.

12. ΑΝΑΒΟΛΕΣ

12.1. Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Για τους περιφερειακούς αγώνες μπορεί να ορίζεται διαπιστευμένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

13.1. Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα οριστεί τη Δευτέρα 2/1/2023 πριν την έναρξη των αγώνων.

13.2. Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

14.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2023 Επιβεβαίωση συμμετοχών 14:00 - 15:00

Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2023 Κληρώσεις 15:30

Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2023 Τελετή Έναρξης 16:00

Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2023 1 ος Γύρος 16:30

Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2023 2 ος Γύρος 09:30

Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2023 3 ος Γύρος 17:00

Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2023 4 ος Γύρος 16:30

Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2023 5 ος Γύρος 09:30

Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2023 6 ος Γύρος 17:00

Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2023 7 ος Γύρος 16:30

Σάββατο 07 Ιανουαρίου 2023 8 ος Γύρος 16:30

Κυριακή 08 Ιανουαρίου 2023 9 ος Γύρος 09:30

Κυριακή 08 Ιανουαρίου 2023 Αγώνες Μπαράζ (*) -

Κυριακή 08 Ιανουαρίου 2023 Απονομές – Αναχώρηση συμμετεχόντων 16:00

14.2. (*) Αν προκύψουν αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν το αργότερο 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων χωρίς αναβολή.

14.3. Στην τελετή λήξης είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των 3 νικητών ανά πρωτάθλημα. Αθλητής-τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την τελετή λήξης θα χάνει το αντίστοιχο έπαθλο κύπελλο ή μετάλλιο.

15. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ

15.1. Όλοι οι αγώνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στις ισχύουσες κατά την περίοδο των αγώνων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 της ΓΓΑ, όπως θα έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ: https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

16. ΓΕΝΙΚΑ

16.1. Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.

16.2. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).

16.3. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.

16.4. Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) μέσα και έξω από το χώρο αγώνων από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της F.I.D.E.: https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations .

16.5. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου