Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση από την Ε.Σ.Ο.

Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας.

 Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής απόφασης του ∆Σ και σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 9 του ν. 4908/22, το ∆Σ συζήτησε και διευκρίνισε επιµέρους θέµατα που αφορούν στην ανανέωση – ενεργοποίηση των ∆ελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των σκακιστών και σκακιστριών ως εξής: 

Η ανανέωση – ενεργοποίηση του ∆ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας θα γίνεται ετησίως και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε αξιολογήσιµους αγώνες: ατοµικούς, οµαδικούς, κανονικού χρόνου, rapid / blitz. 

Η ανανέωση του δελτίου ενεργοποιείται µε την καταβολή τέλους 10 € ανά σκακιστή – σκακίστρια µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ και συγκεκριµένα στην αναζήτηση των εθνικών βαθµών αξιολόγησης (ΕΛΟ): http://www.chessfed.net/elo, και θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της ενεργοποίησης έως τις 31/12 του έτους. 

Με την καταβολή του τέλους θα εµφανίζεται άµεσα η ένδειξη «Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης ∆ελτίου Πληρωµένο» στην καρτέλα του σκακιστή – σκακίστριας αλλά και στη λίστα του σωµατείου που ανήκει. 

Ταυτόχρονα θα γίνεται η έκδοση του ανανεωµένου δελτίου µε την αποστολή σχετικού αιτήµατος στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr) που θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή – αθλήτριας τύπου αστυνοµικής ταυτότητας – διαβατηρίου. 

Για τη συµµετοχή στους πάσης φύσεως αξιολογήσιµους αγώνες ο έλεγχος για τη καταβολή του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης θα γίνεται από τους διοργανωτές µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Αγώνων. 

Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής οφείλει να ελέγχει τις τελικές συµµετοχές και να µην επιτρέπει τη συµµετοχή σε όσους δεν έχουν ανανεωµένο – ενεργοποιηµένο δελτίο. 

Έναρξη εφαρµογής από 1/1/2023. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πχ αδυναµία πληρωµής µέσω της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταβάλουν το τέλος στον διοργανωτή πριν την έναρξη των αγώνων (για τα ατοµικά τουρνουά) ο οποίος θα το αποδίδει στην ΕΣΟ για την αξιολόγησή τους. 

Προκειµένου να διευκολυνθούν τα σωµατεία και οι σκακιστές-σκακίστριες, δίνεται από τώρα η δυνατότητα καταβολής του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης για την αγωνιστική περίοδο 1/1 – 31/12/2023 µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ. 

∆ιευκρινίζεται ότι το τέλος εγγραφής (10 €) που καταβάλλεται για την έκδοση νέου δελτίου (νέα εγγραφή) επέχει θέση ανανέωσης – ενεργοποίησης για την αγωνιστική περίοδο που εκδίδεται το δελτίο.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

7 ο KΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι,

σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή, 11.12.2022 και από ώρα 11:00 έως 13:30, θα γίνει στο ξενοδοχείο VALIS στην Αγριά 7ο Κύπελλο Ελλάδας στη Λύση Σκακιστικών Προβλημάτων.

Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέχρι και το Σάββατο, 10.12.2022 και ώρα 20:00.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη, στην οποία θα βρείτε και συνδέσμους με επιπλέον οδηγίες και εκπαιδευτικό βίντεο.


Τελική Προκήρυξη

Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού!

Μετά από δύο ματαιώσεις λόγω της πανδημίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν θα εμποδίσει την επανεκκίνηση της μαζικότερης διοργάνωσης “Solving Chess” στη χώρα μας: Τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου, 11/12/2022 και ώρα 11.00-13.30 θα πραγματοποιηθεί το 7 ο Κύπελλο Ελλάδας στη Λύση Σκακιστικών Προβλημάτων, ο κυριότερος θεσμός διάδοσης του Καλλιτεχνικού Σκακιού στην Ελλάδα από το 2014. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που:

α) απευθύνεται τόσο σε έμπειρους λύτες όσο και σε σκακιστές που ελάχιστα ή και καθόλου έχουν ασχοληθεί με τα σκακιστικά προβλήματα

β) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε πολλές ελληνικές πόλεις, με κοινά θέματα και ενιαία βαθμολόγηση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους σκακιστές να γνωρίσουν τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού.

Στο διαγωνισμό θα δοθούν προς λύση 14 προβλήματα από όλες τις «επίσημες» κατηγορίες (3 ορθόδοξα δύο κινήσεων, 3 σπουδές και από 2 ορθόδοξα τριών και περισσοτέρων κινήσεων, βοηθητικά και αντίστροφα) και οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να λύσουν όσο περισσότερα μπορέσουν μέσα στο χρόνο των 2,5 ωρών. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι επιλύσιμα ακόμη και από άπειρους -στον τομέα αυτόν- σκακιστές, ενώ τα υπόλοιπα είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισμών. Φυσικά πολύ χρήσιμο έως απαραίτητο θα ήταν οι αρχάριοι στη λύση να κατατοπιστούν εκ των προτέρων για το είδος των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν, τον τρόπο γραφής των απαντήσεων, τις συνθήκες κλπ. Για το σκοπό αυτό υπάρχει πολύ χρήσιμο υλικό εδώ

https://drive.google.com/drive/folders/1dKzBLmZC6FlrFb9_T-QKoLFijEx0daBA

(περιγραφή των έξι κατηγοριών προβλημάτων και του τρόπου γραφής των λύσεων, ειδική αναφορά στα βοηθητικά, τα αντίστροφα και τις σπουδές, όλα τα θέματα και οι λύσεις των 5 πρώτων Κυπέλλων κ.ά.) καθώς και μία πολύ κατατοπιστική σχετική διάλεξη στο https://www.youtube.com/watch?v=9zzVVvxgZaM

Ενημέρωση σχετικά με τους αγώνες θα υπάρχει στο www.kallitexniko-skaki.blogspot.gr

Συνοπτική περιγραφή

Τα προβλήματα μοιράζονται τυπωμένα σε διαγράμματα. Ο κάθε λύτης μπορεί να τοποθετήσει τις θέσεις στη σκακιέρα που του δίνεται (μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικές του) και προσπαθεί να βρει τις λύσεις μετακινώντας, αν θέλει, τα κομμάτια. Καταγράφει τις απαντήσεις σε ειδικό φύλλο. Η σωστή και πλήρης λύση σε κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 βαθμούς. Συνεπώς το μάξιμουμ των δυνατών βαθμών είναι 14 προβλήματα x 5 βαθμοί = 70 βαθμοί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και μόνο τότε, υπερισχύει ο μικρότερος χρόνος (εδώ το μάξιμουμ είναι 150 λεπτά).

Βαθμολόγηση, βραβεύσεις, Rating

Οι απαντήσεις των λυτών όλης της χώρας θα συγκεντρωθούν και θα βαθμολογηθούν από τον «κεντρικό» διοργανωτή, ώστε να υπάρξει ενιαίος πίνακας βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα θα «μετρήσουν» για το Διεθνές «Elo» (του Καλλιτεχνικού Σκακιού, εννοείται). Ο πρώτος στην κατάταξη καθώς και ο πρώτος έφηβος (θεωρείται όποιος δεν κλείσει, μέσα στο 2022, τα 23 του χρόνια, έχει δηλαδή γεννηθεί από το 1999 και μετά) θα βραβευθούν με κύπελλα, ενώ οι επόμενοι δύο με μετάλλια. Μετάλλιο θα απονεμηθεί και στην πρώτη γυναίκα. Οι κατά τόπους Διευθυντές Αγώνων μπορούν προαιρετικά να βαθμολογήσουν (ανεπίσημα) σε τοπικό επίπεδο τους λύτες της πόλης τους και να τους βραβεύσουν ανάλογα.

Ώρα έναρξης

Η ώρα έναρξης (11.00 π.μ.) θα τηρηθεί αυστηρά για ευνόητους λόγους (ανάγκη ταυτόχρονης έναρξης σε όλες τις πόλεις). Συνιστούμε σε όσους δεν έχουν εμπειρία τέτοιων διαγωνισμών, να προσέλθουν αρκετά νωρίτερα (20-30 λεπτά) ώστε να λύσουν με άνεση τυχόν απορίες τους.

Πόλεις όπου θα διεξαχθούν Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ): Αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Ηλιούπολης (ΣΟΗ), Αλ. Παπαναστασίου & λεωφ. Βουλιαγμένης, χάρτης εδώ, φωτογραφία εδώ, συντεταγμένες εδώ

Υπεύθυνος: Νίκος Μενδρινός, τηλ. 210 9833452, email: nikmendrinos@gmail.com

ΠΑΤΡΑ: τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Κτήριο Η, Αίθουσα Η2.02, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 (TK 263 34) Κουκούλι Πάτρας.

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης στο Κουκούλι:

https://www.ece.uop.gr/wp-content/uploads/2020/07/map.pdf

Υπεύθυνος: Σωτήρης Χριστοδούλου, τηλ. 6946004687, email: sxristod@office365.uop.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θέρμη): Κολοκοτρώνη 10 (ΤΚ 57001). Υπεύθυνος: Αστέριος Λιάμος, τηλ. 6974900721, email: asteriosliamos@yahoo.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών, Αγίας Μαρίνας 58. Υπεύθυνη: Βασιλική Παπαγεωργίου, τηλ. 6949232402, email: ioakallitexnikoskaki@protonmail.com

Διαιτητής: Κώστας Πανακούλιας, τηλ. 6977154751, email: kpanakoulias@gmail.com

ΧΑΝΙΑ: εντευκτήριο ΚΥΔΩΝΑ Χανίων (εντός Εθνικού Σταδίου Ελευθερίου Βενιζέλου και Κοραή γωνία- είσοδος από οδό Κοραή). Υπεύθυνος: Νίκος Σγουρός, τηλ. 6978777543, email: nsg1971@yahoo.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ: Εθν. Αντιστάσεως & Κολοβού. Υπεύθυνος: Αντρέας Αθανασιάδης, τηλ. 6973240377,

email: andrewathanassiadis@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Σκακιστικό τμήμα Εθνικού, Πλατεία Πολυτεχνείου, Κτήριο Παλιάς Δημαρχίας, 1ος όροφος. Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Κουτσοπούλου, τηλ. 6974969279,

email: konstantinakoutsopoulou@outlook.com

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Σύρου: Βαρδάκειος Σχολή, Μ. Νόρδεστρομ 8. Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κεραμιώτης,

τηλ. 6937313878, email: slowhand@otenet.gr

ΑΜΦΙΣΣΑ: Ένωση Σκακιστών Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα. Υπεύθυνος: Κώστας Παπακωνσταντίνου,

τηλ. 6932380187, email: kpapako62@gmail.com

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΩΝ Ικαρίας: Υπεύθυνος: Κοσμάς Κέφαλος, τηλ. 6955475693, email: kosmaskefalos@gmail.com

ΔΡΑΜΑ: Υπεύθυνος: Χρήστος Δεμιρτζόγλου, τηλ. 6945499800, email: sidchris@gmail.com

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τηλ. 6977216604, email: xkostas@sch.gr

ΑΓΡΙΑ Μαγνησίας: Ξενοδοχείο VALIS Υπεύθυνος: Αντώνιος Σουλικιάς, τηλ. 6995994993,

email: topionaki@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΑ: Υπεύθυνος: Γιώργος Τσουνής, τηλ. 6932274274, email: tsounisg@gmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Υπεύθυνος: Νίκος Παπανδρέου, τηλ. 6970452377

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Σάμου: Γυμνάσιο Καρλ. Υπεύθυνος: Νίκος Ροκοπάνος, τηλ. 6934685843,

email: nikosrokopanos@gmail.com

Υπεύθυνος για τη γενική διοργάνωση είναι ο 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας -στη λύση σκακιστικών προβλημάτων- Νίκος Μενδρινός (στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω) σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Ο. Την τριμελή επιτροπή ενστάσεων, αρμόδια και για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη, αποτελούν οι: Χάρης Φουγιαξής, Δημήτρης Σκυριανόγλου και

Νίκος Μενδρινός.

Αθήνα, 02.12.2022

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ράπιντ στον Βόλο την Κυριακή, 04.12.2022 από την Ακαδημία Σκακιστών Βόλου

Την Κυριακή, 04.12.2022, θα γίνει στον Βόλο τουρνουά ράπιντ (10'+5''), σε 2 γκρουπ.

Στο 1ο γκρουπ μπορούν να πάρουν μέρος όσοι έχουν δελτίο σκακιστή, ενώ το 2ο γκρουπ είναι για σκακιστές χωρίς δελτίο.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ και δηλώστε συμμετοχή.Ξύλινες Σκακιέρες

Μεγάλη αναβάθμιση για Το Πιονάκι, οι ξύλινες σκακιέρες που πρόσφατα μπορέσαμε και αποκτήσαμε από το σκακιστικό κέντρο.

Στον χθεσινό 2ο γύρο του 12 ΟΠΕΝ, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και ενθουσίασαν τους σκακιστές που έπαιξαν σ' αυτές.

Δείτε και τις φωτογραφίες:


12 OPEN AGRIAS

 


Συνεχίστηκε χτες το απόγευμα το 12 ΟΠΕΝ.

Δείτε τα αποτελέσματα του 2ου γύρου εδώ, και την κλήρωση του 3ου γύρου εδώ.

Ακολουθούν φωτογραφίες του αγώνα και τα παρτιδόφυλλα.


Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

33 Rapid-ToPionaki

 


«33 Rapid – ToPionaki»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

1.         ΓΕΝΙΚΑ:         Ο Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ», προκηρύσσει το «33 Rapid – ToPionaki», με διεθνή αξιολόγηση.

2.         ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:         Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ».

3.         ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:          Μαγγίτσης Νικόλαος.

4.         ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:               Επικεφαλής διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων, Σουλικιάς Αντώνιος (FIDE ID: 25862855).

5.         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:          Κυριακή, 11.12.2022, ώρα προσέλευσης 15:00’, έναρξη 15:15’.

6.         ΧΩΡΟΣ:                      Δημαρχείο Αγριάς.

7.         ΣΥΣΤΗΜΑ:                 Ελβετικό 5 γύρων.

8.         ΧΡΟΝΟΣ:                    8’+5’’.

9.         ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:              Όλοι οι σκακιστές.

10.       ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:                        3€, ανά άτομο.

11.       ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

            α.         Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).

            β.         Κριτήριο Μπούχολτς (37).

            γ.         Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (52).

12.       ΕΠΑΘΛΑ:       Χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο, στους 3 πρώτους.

13.       ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

          Στο e-mail.: topionaki@gmail.com, (δηλώνοντας Επώνυμο, Όνομα, FIDE ID, FIDE ELO RAPID).

14.       ΓΕΝΙΚΑ:         Φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από τους διοργανωτές για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα.

 

Η Πρόεδρος

Θεοφίλη Κ. Ράιου

Ο Γραμματέας

Αντώνιος Γ. Σουλικιάς

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

12 OPEN AGRIAS

 


Ξεκίνησε σήμερα το 12 ΟΠΕΝ με τη συμμετοχή 11 σκακιστών.

Αποτελέσματα 1ου Γύρου εδώ.

Κλήρωση 2ου Γύρου εδώ.

Έναρξη 2ου Γύρου την Τετάρτη, 23.11.2022 στις 18:00.

Ακολουθούν φωτογραφίες και οι παρτίδες του 1ου Γύρου.


Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

7ο Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

Αρχική Προκήρυξη

Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού!

Μετά από δύο ματαιώσεις (!) λόγω της πανδημίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν θα εμποδίσει την επανεκκίνηση της μαζικότερης διοργάνωσης “Solving Chess” στη χώρα μας.

Τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου, 11.12.2022 και ώρα 11.00-13.30 θα  πραγματοποιηθεί το 7ο Κύπελλο Ελλάδας στη Λύση Σκακιστικών Προβλημάτων, ο κυριότερος θεσμός διάδοσης  του Καλλιτεχνικού Σκακιού στην Ελλάδα από το 2014. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που:

α) απευθύνεται τόσο σε έμπειρους λύτες όσο και σε σκακιστές που ελάχιστα ή και καθόλου έχουν ασχοληθεί με τα σκακιστικά προβλήματα

β) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε πολλές ελληνικές πόλεις, με κοινά θέματα και ενιαία βαθμολόγηση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους σκακιστές να γνωρίσουν τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού.

Στο διαγωνισμό θα δοθούν προς λύση 14 προβλήματα από όλες τις «επίσημες» κατηγορίες (3 ορθόδοξα δύο κινήσεων, 3 σπουδές και από 2 ορθόδοξα τριών και περισσοτέρων κινήσεων, βοηθητικά και αντίστροφα) και οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να λύσουν όσο περισσότερα μπορέσουν μέσα στο χρόνο των 2,5 ωρών. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι επιλύσιμα ακόμη και από άπειρους -στον τομέα αυτόν- σκακιστές, ενώ τα υπόλοιπα είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισμών. Φυσικά πολύ χρήσιμο έως απαραίτητο θα ήταν οι αρχάριοι στη λύση να κατατοπιστούν εκ των προτέρων για το είδος των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν, τον τρόπο γραφής των απαντήσεων, τις συνθήκες κλπ. Για το σκοπό αυτό υπάρχει πολύ χρήσιμο υλικό εδώ https://drive.google.com/drive/folders/1dKzBLmZC6FlrFb9_T-QKoLFijEx0daBA

(περιγραφή των έξι κατηγοριών προβλημάτων και του τρόπου γραφής των λύσεων, ειδική αναφορά στα βοηθητικά, τα αντίστροφα και τις σπουδές, όλα τα θέματα και οι λύσεις των 5 πρώτων Κυπέλλων κ.ά.)  καθώς και μία πολύ κατατοπιστική σχετική διάλεξη στο https://youtu.be/9zzVVvxgZaM

Ενημέρωση σχετικά με τους αγώνες θα υπάρχει στο www.kallitexniko-skaki.blogspot.gr

Συνοπτική περιγραφή

Τα προβλήματα μοιράζονται τυπωμένα σε διαγράμματα. Ο κάθε λύτης μπορεί να τοποθετήσει τις θέσεις στη σκακιέρα που του δίνεται (μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικές του) και προσπαθεί να βρει τις λύσεις μετακινώντας, αν θέλει, τα κομμάτια. Καταγράφει τις απαντήσεις σε ειδικό φύλλο. Η σωστή και πλήρης λύση σε κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 βαθμούς. Συνεπώς το μάξιμουμ των δυνατών βαθμών είναι 14 προβλήματα x 5 βαθμοί = 70 βαθμοί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και μόνο τότε, υπερισχύει ο μικρότερος χρόνος (εδώ το μάξιμουμ είναι 150 λεπτά).

Βαθμολόγηση, βραβεύσεις, Elo

Οι απαντήσεις των λυτών όλης της χώρας θα συγκεντρωθούν και θα βαθμολογηθούν από τον «κεντρικό» διοργανωτή, ώστε να υπάρξει ενιαίος πίνακας βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα θα «μετρήσουν» για το Διεθνές Elo (του Καλλιτεχνικού Σκακιού, εννοείται). Ο πρώτος στην κατάταξη καθώς και ο πρώτος έφηβος (θεωρείται όποιος δεν κλείσει, μέσα στο 2022, τα 23 του χρόνια, έχει δηλαδή γεννηθεί από το 1999 και μετά) θα βραβευθούν με κύπελλα, ενώ οι επόμενοι δύο με μετάλλια. Μετάλλιο θα απονεμηθεί και στην πρώτη γυναίκα. Οι κατά τόπους Διευθυντές Αγώνων μπορούν προαιρετικά να βαθμολογήσουν (ανεπίσημα) σε τοπικό επίπεδο τους λύτες της πόλης τους και να τους βραβεύσουν ανάλογα.

Ώρα έναρξης

Η ώρα έναρξης (11.00 π.μ.) θα τηρηθεί αυστηρά για ευνόητους λόγους (ανάγκη ταυτόχρονης έναρξης σε όλες τις πόλεις). Συνιστούμε σε όσους δεν έχουν εμπειρία τέτοιων διαγωνισμών, να προσέλθουν αρκετά νωρίτερα (20-30 λεπτά) ώστε να λύσουν με άνεση τυχόν απορίες τους.

Πόλεις όπου θα διεξαχθούν Διαγωνισμοί

Στην αρχική αυτή Προκήρυξη αναφέρουμε επιγραμματικά τις πόλεις που θα συμμετάσχουν, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους υπευθύνων. Στην τελική Προκήρυξη, που θα δημοσιευθεί τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, θα δοθούν περισσότερα στοιχεία (π.χ. διευθύνσεις αγωνιστικών χώρων) ενώ είναι πιθανό να προστεθούν και άλλες πόλεις.

ΑΘΗΝΑ, Νίκος Μενδρινός, τηλ. 210 9833452, email: nikmendrinos@gmail.com

ΠΑΤΡΑ, Σωτήρης Χριστοδούλου, τηλ. 6946004687, email: sxristod@office365.uop.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αστέριος Λιάμος, τηλ. 6974900721, email: asteriosliamos@yahoo.gr

ΧΑΝΙΑ, Νίκος Σγουρός, τηλ. 6978777543, email: nsg1971@yahoo.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ, Αντρέας Αθανασιάδης, τηλ. 6973240377, email: andrewathanassiadis@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Κωνσταντίνα Κουτσοπούλου, τηλ. 6974969279, email: konstantinakoutsopoulou@outlook.com

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Σύρου, Μιχαήλ Κεραμιώτης, τηλ. 6937313878, email: slowhand@otenet.gr

ΑΜΦΙΣΣΑ, Κώστας Παπακωνσταντίνου, τηλ. 6932380187, email: kpapako62@gmail.com

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΩΝ Ικαρίας, Κοσμάς Κέφαλος, τηλ. 6955475693, email: kosmaskefalos@gmail.com

ΔΡΑΜΑ, Χρήστος Δεμιρτζόγλου, τηλ. 6945499800, email: sidchris@gmail.com

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τηλ. 6977216604, email: xkostas@sch.gr

ΑΓΡΙΑ Μαγνησίας, Αντώνιος Σουλικιάς, τηλ. 6995994993, email: topionaki@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΑ, Γιώργος Τσουνής, τηλ. 6932274274, email: tsounisg@gmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης, Νίκος Παπανδρέου, τηλ. 6970452377

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Σάμου, Νίκος Ροκοπάνος, τηλ. 6934685843, email: nikosrokopanos@gmail.com

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση είναι ο 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας (στη λύση σκακιστικών προβλημάτων) Νίκος Μενδρινός (στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω) σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Ο.

Αθήνα, 06.11.2022

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

12 OPEN AGRIAS

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«12 OPEN AGRIAS»

1.       ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:                 

Ο Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ», διοργανώνει το «12 OPEN AGRIAS», με εθνική και διεθνή αξιολόγηση.

2.       ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:     

Δημαρχείο Αγριάς.

3.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:       

Ελβετικό 5 γύρων.

4.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:     

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α. 1ος Γύρος: Τετάρτη, 16.11.2022, ώρα 18:00’

β. 2ος Γύρος: Τετάρτη, 23.11.2022, ώρα 18:00’

γ.  3ος Γύρος: Τετάρτη, 30.11.2022, ώρα 18:00’

δ. 4ος Γύρος: Τετάρτη, 07.12.2022, ώρα 18:00’

ε.  5ος Γύρος: Τετάρτη, 14.12.2022, ώρα 18:00’

5.       ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:

          75 λεπτά για όλη την παρτίδα, με προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.

6.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:       

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές, με δελτίο αθλητή της ΕΣΟ.

Παράβολο συμμετοχής 10,00€, πληρωτέο πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.

7.       ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:               

H τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι αθλητές.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:

α. Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).

β. Σόννεμπορν-Μπέργκερ (52).

γ.  Μπούχολτς (37).

8.       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:    

Διευθυντής αγώνων ο κ. Μαγγίτσης Νικόλαος.

9.       ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Επικεφαλής διαιτητής ο κ. Πατρίκος Ιωάννης (FIDE 4203062).

 10.     ΕΠΑΘΛΑ:     

Μετάλλια θα δοθούν στους 3 πρώτους.   

11.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

α.         Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

β.         Σκακιστής που, χωρίς να ενημερώσει, δεν προσέλθει για να αγωνιστεί, μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (ο αντίπαλος θα παίρνει τον βαθμό, θεωρώντας την παρτίδα παιγμένη).

γ.          Πριν την έναρξη κάθε γύρου, πρέπει να απενεργοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και να παραδίδονται στον Διαιτητή.

δ.         Αναβολές θα δίνονται κατόπιν αιτήματος, στον Διευθυντή των αγώνων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη στις 20:00’. Κάθε σκακιστής δικαιούται 1 αναβολή.

ε.          Ο εξ αναβολής αγώνας πρέπει να παιχθεί μέχρι τη Δευτέρα, πριν την επόμενη αγωνιστική.

στ.        Στον τελευταίο γύρο δεν δίνονται αναβολές.

ζ.          Εξαίρεση μπορεί να δοθεί στον 1ο και 2ο γύρο. Ο παίκτης με εξαίρεση παίρνει μισό βαθμό.

η.         Φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από τους διοργανωτές για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα.

θ.         Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

ι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα τηρείται το «Αγωνιστικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.0008.syzefxis.gov.gr/images/%CE%95%CE%A3%CE%9F_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CE%A3%CE%9F_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80_19_7_2021.pdf

12.     ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:       

Στο e-mail.: topionaki@gmail.com, (δηλώνοντας Επώνυμο, Όνομα, Α.Μ. & ΕΛΟ ΕΣΟ, ΑΜ και ELO FIDE).

Η Πρόεδρος

Θεοφίλη Κ. Ράιου

Ο Γραμματέας

 Αντώνιος Γ. Σουλικιάς