Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Ένταξη στο Μητρώο της ΓΓΑ για τον ΑΘΛΟ

Ολοκληρώθηκε σήμερα (04.01.2021), η εγγραφή και του τμήματος της αντιπτέρισης (badminton) στο Μητρώο της ΓΓΑ. 

Η εγγραφή του τμήματος σκακιού (ΤοΠιονάκι) έχει πραγματοποιηθεί από τις 19.11.2020.