Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ & ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2021)

Προκηρύχθηκαν από την Ε.Σ.Ο. τα ατομικά και ομαδικά διαδικτυακά πρωταθλήματα για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τα ατομικά των παιδιών Δημοτικού, καθώς και τα ομαδικά Γυμνασίου και Λυκείου θα διεξαχθούν το διήμερο 13-14 Μαρτίου (δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 9 Μαρτίου). 

Τα ατομικά των παιδιών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και τα ομαδικά Δημοτικού προγραμματίζονται για το διήμερο 20-21 Μαρτίου (δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 16 Μαρτίου).

Η σύνθεση των ομάδων θα είναι τετραμελής με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κοριτσιού στην τέταρτη σκακιέρα. Κάθε ομάδα υποχρεούται να αποστείλει βεβαίωση του σχολείου στο email: chessfedgronline@gmail.com, ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. 

Αναλυτική προκήρυξη εδώ.