Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλίας 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 18ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2020

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Τους αγώνες συνδιοργανώνουν ο Α.Ο. Αγριάς Μαγνησίας «ΑΘΛΟΣ», η Α.Σ. Βόλου και η Τ.Ε.Σ.Σ. Θεσσαλίας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) της Θεσσαλίας.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
3.1 Η σύνθεση των ομάδων θα είναι τετραμελής με υποχρεωτική συμμετοχής
ενός 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεση τους (αποτελούμενη από 6 το πολύ μέλη ) με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.
3.2 Όλες οι ομάδες πρέπει να προσκομίσουν πριν την έναρξη των αγώνων, στον Επικεφαλής Διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.
3.3 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση του σχολείου από το οποίο προέρχονται.
3.4 Οι ομάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούνται από μαθητές – τριες οποιασδήποτε τάξης του Δημοτικού, οι ομάδες των Γυμνασίων αποτελούνται από μαθητές - τριες οποιασδήποτε τάξης του Γυμνασίου και οι ομάδες των Λυκείων αποτελούνται από μαθητές- μαθήτριες οποιασδήποτε τάξης του Λυκείου.

4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ, Αγριά Μαγνησίας.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
Όλα τα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας το έντυπο της Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. στη διεύθυνση :

Για τα Δημοτικά: εδώ
https://docs.google.com/document/d/1gWb_7GaLAMsyElCrcG0tu5mJkLZ8RPcyUfekBWGJD5Y/edit?usp=sharing

Για τα Γυμνάσια & τα Λύκεια: εδώ
https://docs.google.com/document/d/1BzQg9CXtqm6hvKEJTfywh7oM8Y03AYTgHBYXbQ-6XrQ/edit?usp=sharing

Το συμπληρωμένο έντυπο συμμετοχής να το στείλουν με e-mail στο info@tessth.gr έως 06/3/2020. Το έντυπο θα προσκομισθεί με πρωτότυπες υπογραφές κατά την επιβεβαίωση συμμετοχών. Το έντυπο για τη δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΤΕΣΣΘ, στην προκήρυξη. Επιβεβαίωση εγγραφών μέσω ιστοσελίδας www.chessresults.com με επιλογή χώρας (GR) και τουρνουά. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σουλικιά Αντώνιο, στο τηλέφωνο 6995994993

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχών και οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 07/3/2020.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Επιβεβαιώσεις συμμετοχών από 14:00 έως 14:40 και ώρα έναρξης 15:00.
1ος Γύρος 15:00, 
2ος Γύρος 15:45, 
3ος Γύρος 16:30, 
4ος Γύρος 17:15, 
5ος Γύρος 18:00.

7. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ:
15 λεπτά μετά τη λήξη των αγώνων.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Ελβετικό ή Πουλ 5 γύρων. Χρόνος σκέψης 15΄ για τον κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα και προστιθέμενος χρόνος 10’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση. Ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και ειδικότερα οι κανονισμοί για το ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΚΑΚΙ (RAPID).

9. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Λαγάρας Στυλιανός.

10. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ :
Τοζάρος Χρήστος.

11. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: 
Μιχάλης Αγαθοκλής.

12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
Θα απονεμηθούν κύπελλα στις 1ες ομάδες και μετάλλια στους παίκτες της καθεμίας  από τις τρεις πρώτες νικήτριες (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων).

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
13.1 Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισόπαλο, οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Η ομάδα που σημειώνει νίκη χωρίς αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και 3,5 πόντους και η ομάδα που παίρνει το «BYE», 2 βαθμούς και 2,5 πόντους.
13.2 Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη), αφαιρείται μισός πόντος από τους πόντους που συγκεντρώνουν οι παίκτες της.
13.3 Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής :
     α) Βαθμοί, 
     β) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων, εφόσον όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες έχουν συναντηθεί μεταξύ τους. 
     γ) Άθροισμα πόντων, 
     δ) Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι της 1ης σκακιέρας, της 2ης, της 3ης κλπ.

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
Υποβάλλονται στο Επικεφαλής Διαιτητή το αργότερο αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης. Εκδικάζονται αμέσως από Τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί πριν την έναρξη των αγώνων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα.

15. ΓΕΝΙΚΑ: 
     α) Για να αγωνισθεί μια ομάδα πρέπει να παρατάξει τουλάχιστον τρεις παίκτες, διαφορετικά μηδενίζεται για τον υπόψη γύρο. Αν το επαναλάβει για δεύτερη φορά αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. 
     β) Επιτρέπεται η αλλαγή σύνθεσης και η χρησιμοποίηση αναπληρωματικών σε κάθε γύρο, με την προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνονται στην αρχική λίστα συμμετοχών. 
     γ) Μη προσέλευση μιας ομάδας σε ένα γύρο χωρίς προειδοποίηση σημαίνει αυτόματη αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα. 
     δ) Στην αίθουσα των αγώνων κυκλοφορούν μόνον οι μαθητές που έχουν παρτίδα σε εξέλιξη και το προσωπικό των αγώνων.

16. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ:
Αρχηγοί ομάδων είναι ΜΟΝΟ μαθητές και έχουν τα εξής καθήκοντα και δικαιώματα:
     α) Συντάσσουν το φύλλο σύνθεσης της ομάδας τους και το υποβάλλουν στο διαιτητή της συνάντησης τουλάχιστον 10΄ πριν την έναρξη κάθε γύρου. Το φύλλο σύνθεσης ελέγχεται και συνυπογράφεται από τους αρχηγούς των ομάδων και τον διαιτητή της συνάντησης.
     β) Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα στους αρχηγούς των ομάδων να συμβουλεύουν τους παίκτες τους για αποδοχή ή μη πρότασης ισοπαλίας.
     γ) Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα στους αρχηγούς των ομάδων να συνομιλούν μεταξύ τους ή με οποιονδήποτε παίκτη τους στη διάρκεια της παρτίδας και για οποιονδήποτε λόγο.
     δ)Υπογράφουν το Φύλλο Αγώνος.

17. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Σε όλες τις διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από τον διοργανωτή για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων. Για λόγους τήρησης της σχετικής δεοντολογίας, παρακαλούμε  οι γονείς και κηδεμόνες που δεν επιθυμούν τη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού ή/και βίντεο του παιδιού/ιών τους να μας καταθέσουν ανάλογη δήλωση.

18. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΕΣΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:
18.1 Η κατανομή των ομάδων της ΤΕΣΣΘ που θα προκριθούν (συνολικά δεκαέξι) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης θα καθορισθεί ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.
18.2 Στο ομαδικό είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον μιας (1) ομάδας από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια) στην τελική φάση του Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 2020.

19. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2020:
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων που θα έχουν προκριθεί για την τελική φάση (27/3/2020 στη Θεσσαλονίκη) του 18ου Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 2020 πρέπει να γίνουν εγγράφως στην ΤΕΣΣΘ με email στο info@tessth.gr ως τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020. Παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής της Ομοσπονδίας στο chessfed.gr/sxolika2020.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Τοζάρος Χρήστος                                                  Δριστέλλας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου