Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση


ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ»
Π. Γεωργιάδη 22, ΤΚ 37300

Πληροφορίες: Σουλικιάς Αντώνιος
e-mail: antsoulikias@gmail.com
Τηλ.: 6995994993

Αρ. Πρωτ.: 20 
Αγριά, 07.10.2016




ΘΕΜΑ:           Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση           

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Κυριακή, 30.10.2016 και ώρα 18:00’, θα πραγματοποιηθεί στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα Αγριάς, εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση  του Α.Ο. Αγριάς Μαγνησίας «ΑΘΛΟΣ».

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 06.11.2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης

1.         Ανάγνωση & επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
2.         Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.
3.         Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
4.         Οικονομικός απολογισμός.
5.         Διοικητικός απολογισμός.
6.         Απαλλαγή ή μη, των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
7.         Οικονομικός προϋπολογισμός.
8.         Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής.
9.         Διεξαγωγή εκλογών.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι το Σάββατο, 29.10.2016 στον Γραμματέα του «ΑΘΛΟΥ» κ. Σουλικιά Αντώνιο..



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Νικόλαος Μαγγίτσης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αντώνιος Γ. Σουλικιάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου