Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ - Αγριά, 06&07-06-2015

Πατρίκος Ι. – ΓΚ – Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Δημόπουλος Χρ. – ΓΚ – Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Σκοτεινιώτης Ι. – ΓΚ – Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Καβούρης Γ. – ΓΚ – Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Φώτου-Κορώνα Βούλα – ΓΚ – Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Χατζηπολίτης Γ. – Νέος – ΓΚ – ΣΕ Βόλου
Κορώνας Β. – Νέος – ΓΚ – Νόρμα Β&Α 2015 – ΣΕ Βόλου
Γίτσης Χρ. – Νέος – ΓΚ - Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Ζγουλέτας Π. – Νέος – ΓΚ - Νόρμα ΒΚ 2015 – ΣΕ Βόλου
Σουλικιάς Α. – Νέος – ΓΚ – ΑΟ Αγριάς Άθλος
Λαγάρας Στ. – Νέος - ΓΚ – Νόρμα Β&Α 2015 – ΣΕ Βόλου
Καλαντζαντωνάκης Αλ. - Νέος – ΓΚ - Νόρμα ΒΚ 2015 – ΑΟ Κύδων Χανίων
Ψαθά Ευαγγελία – Νέος – ΓΚ
Δριστέλλας Ν. – Νέος – ΓΚ – ΣΣ Ελασσόνας
Παραφέστας Δ. – Νέος – ΓΚ – ΣΣ Λάρισας
Αγαθοκλής Μ. – Νέος – ΓΚ.
Καβούρας Αχ. – Νέος – ΓΚ – ΣΕ Βολου