Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 

ΘΕΜΑ:         Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση       

1.       Κατόπιν απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΑΘΛΟΥ, που ελήφθη στη συνεδρίασή του, της 04.02.2024, και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται τα μέλη του σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη, 20.02.2024 και ώρα 20:00’, στην αίθουσα ΖΕΥΣ του ξενοδοχείου ΒΑΛΙΣ στην Αγριά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2.       Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η (ΓΣ) θα επαναληφθεί την Τρίτη, 20.02.2024 και ώρα 21:00’, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.

3.       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α.       Ανάγνωση & επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΓΣ).

β.       Εκλογή Προέδρου (ΓΣ).

γ.       Εκλογή Γραμματέα (ΓΣ).

γ.       Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ.       Απαλλαγή του (ΔΣ) από κάθε ευθύνη.

ε.        Οικονομικός απολογισμός 2023.

στ.      Διοικητικός απολογισμός.

ζ.        Οικονομικός Προϋπολογισμός 2024.

η.       Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

θ.       Διάφορα.


          4.       Παρακαλούνται τα μέλη του Ομίλου να παρευρεθούν στη (ΓΣ).  

Η Πρόεδρος

Θεοφίλη Κ. Ράιου

Ο Γραμματέας

 Αντώνιος Γ. Σουλικιάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου