Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023 (ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ)

 

Αριθ. Πρωτ. 15330/3.03.2023

1.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

1.1.   Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το 55ο Πανελλήνιο Ατομικό  Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και το 46ο Πανελλήνιο Ατομικό  Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών για σκακιστές και σκακίστριες μέχρι 20 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2003 και μετά.

2.     ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

2.1.   Ο αθλητικός νόμος 4115/30.01.2013 (ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α’/30.1.2013) προβλέπει στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και 2 παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Νέων Ανδρών – Γυναικών μέχρι των 20 ετών.

3.     ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

3.1.   Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 18 έως 24 Απριλίου 2023 στα Τρίκαλα, στην αίθουσα του Λαογραφικού μουσείου Τρικάλων, δίπλα στο Πνευματικό Κέντρο,  με συν-διοργανωτές τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων και την Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλίας (ΤΕΣΣΘ), υπό την αιγίδα της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

4.     ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4.1.   Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν

τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την  Δευτέρα 10 Απριλίου 2023, στη Γραμματεία της ΕΣΟ (email:  info@chessfed.gr) , με παράλληλη κοινοποίηση στους συνδιοργανωτές (email: xrimatoz@otenet.gr – fax : 2431077511).

4.2.   Ορίζεται οργανωτικό παράβολο ύψους 20 € ανά συμμετέχοντα, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής μέχρι και την  Δευτέρα 10/4/2023 στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΟ: Εθνική Τράπεζα  080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στο e-mail της ΕΣΟ (info@chessfed.gr), με κοινοποίηση στους συν-διοργανωτές (email: xrimatoz@otenet.gr – fax : 2431077511), αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.

4.3.   Σύμφωνα με την Α8/22.01.2011 απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουν οι νεαροί κύπριοι σκακιστές στα Πανελλήνια Νεανικά Ατομικά Πρωταθλήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ. (σημειώνεται ότι οι Κύπριοι σκακιστές δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν επισήμως την Ελλάδα στα αντίστοιχα  Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα).

4.4.   Σύμφωνα με πάγια απόφαση της ΕΣΟ (ΔΣ 07.07.2007) από το 2008 ισχύει ότι ο πρωταθλητής κάθε κατηγορίας επιλέγει πρώτος το αντίστοιχο  πρωτάθλημα (παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό) στο όποιο επιθυμεί ν’ αγωνιστεί και ο δεύτερος μπορεί να αποδεχθεί το πρωτάθλημα που απομένει. Επειδή στην συγκεκριμένη κατηγορία (μέχρι 20 ετών) διεξάγεται μόνο παγκόσμιο πρωτάθλημα (όπεν - κορίτσια), σε περίπτωση άρνησης του πρωταθλητή ή της πρωταθλήτριας γίνεται αναπλήρωση με βάση την κατάταξη του αντίστοιχου πανελλήνιου πρωταθλήματος μέχρι και την 5η θέση. Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά κατά περίπτωση.

4.5.   Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού αγώνων, για σκακιστή-τρια που θα αποχωρήσει αδικαιολόγητα από το πρωτάθλημα ή θα παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του, η ΕΣΟ θα αποκλείσει τη συμμετοχή του-της από τα επόμενα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 28/3/2015). Συγκεκριμένα θα αποκλειστεί η συμμετοχή τους από τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών (8-10-12-14-16 ετών) του 2023 και 18-20 ετών του 2024.

4.6.   Διευκρινίζεται ότι, αιτιολογημένα αιτήματα για εξαίρεση από την κλήρωση του τελευταίου γύρου θα γίνουν δεκτά μόνο αν κατατεθούν πριν την έναρξη του 2ου γύρου.

4.7.   Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο, ανανεωμένο – ενεργοποιημένο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ. Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας θεωρείται ανανεωμένο – ενεργοποιημένο αν έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος ανανέωσης – ενεργοποίησης (10 €) ή το τέλος εγγραφής που καταβάλλεται για την έκδοση νέου δελτίού (νέα εγγραφή - έκδοση από 1/1/ 2023 και μετά).

4.8.   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020) οι σκακιστές εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτα υγείας ως προϋπόθεση  για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

4.9.   Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4982/2022 και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023, «Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 23η.10.2022, δύναται: α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ.2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και β) να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

4.10.                  Στο ίδιο καθεστώς εμπίπτουν και οι αθλητές των σωματείων που συμμετέχουν σε ατομικές διοργανώσεις που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

 

Λίστα Αθλητικών Σωματείων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ (για το σκάκι)

https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2022=All&kodikos_gga=&name=&omospondia=82556&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF

 

5.     ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

5.1.   Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση όλων των συμμετεχόντων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των ιδίων.

5.2.   Για όσους ενδιαφέρονται οι συνδιοργανωτές έχουν εξασφαλίσει ειδικές προσφορές για συγκεκριμένο αριθμό δωματίων σε ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τιμές για τα ξενοδοχεία “ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ” , “ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ” και “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ” στο κέντρο της πόλης και σε πολύ μικρή απόσταση από το χώρο των αγώνων:

 

·        50 ευρώ το δίκλινο – 65 ευρώ το τρίκλινο.

·        Οι παραπάνω τιμές είναι ανά βράδυ , ανά δωμάτιο και συμπεριλαμβάνουν πρωινό.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ξενοδοχεία (διαθεσιμότητα  – κρατήσεις δωματίων κλπ), μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τα ξενοδοχεία , αναφέροντας το πρωτάθλημα σκακιού, ενώ  για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει με τον κ.Τοζάρο Χρήστο – τηλ.   6980397777 (e-mail: xrimatoz@otenet.gr).  Πληροφορίες για τα ξενοδοχεία θα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.u20chesstrikala.gr

5.3.   Διευκρινίζεται ότι η παραμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωτική.

 

6.     ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

6.1.   Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

2

Ματς 4 Παρτίδων

3-4

Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων

5-10

Κυκλικό σύστημα (πουλ)

11-19

Ελβετικό 7 γύρων

≥20

Ελβετικό 9 γύρων

 

6.2.   Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ,  ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

 

7.     ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

7.1.   Οι αγώνες στην τελική φάση θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

7.2.   Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

7.3.   Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

7.4.   Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).

 

8.     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

8.1.   Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΟ κ. Χρήστος Τοζάρος.

8.2.   Οι διαιτητές θα ορισθούν από την ΚΕΔ και θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά.

 

9.     ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

9.1.   Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:

9.2.   Για ελβετικό σύστημα

α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους) [11].

β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου) [37] (0,1,Ν,Υ,0,Ν)

γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) [37] (0,0,Ν,Υ,0,Ν)

δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). [52] (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν)

9.3.   Για κυκλικό σύστημα (roundrobin)

α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων  [11].

β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες, οι νίκες άνευ αγώνα προσμετρώνται). (inclusive forfeit points)[68]

γ). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα [52] (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν)

δ) Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%) [45]

9.4.   Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virtualopponent”.

9.5.   Αγώνες μπαράζ.

9.5.1.Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 7 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.

9.5.2.Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 6 λεπτά για τα λευκά και 5 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

9.5.3.Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων.

9.5.4.Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται.

 

10.  ΑΝΑΒΟΛΕΣ

10.1.                  Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Για τους περιφερειακούς αγώνες μπορεί να ορίζεται διαπιστευμένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.

 

11.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

11.1.                  Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα οριστεί την Τρίτη 18/4/2023 πριν την έναρξη των αγώνων.

11.2.                  Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

 

12.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

12.1.                  Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τρίτη           18 Απριλίου 2023

Κληρώσεις

13:00

Τρίτη           18 Απριλίου 2023

Τελετή Έναρξης

15:45

Τρίτη           18 Απριλίου 2023

1ος Γύρος

16:00

Τετάρτη       19 Απριλίου 2023

2ος Γύρος

09:30

Τετάρτη       19 Απριλίου 2023

3ος Γύρος

16:30

Πέμπτη        20 Απριλίου 2023

4ος Γύρος

16:00

Παρασκευή  21 Απριλίου 2023

5ος Γύρος

09:30

Παρασκευή  21 Απριλίου 2023

6ος Γύρος

16.30

Σάββατο      22 Απριλίου 2023

7ος Γύρος

16:00

Κυριακή       23 Απριλίου 2023

8ος Γύρος

16:00

Δευτέρα       24 Απριλίου 2023

9ος Γύρος

09:30

Δευτέρα       24 Απριλίου 2023

Αγώνες Μπαράζ (*)

-

Δευτέρα       24 Απριλίου 2023

Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων

15:30

 

 

 

12.2.                  (*) Αν προκύψουν αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων χωρίς αναβολή.

12.3.                  Στην τελετή λήξης είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των 3 νικητών ανά πρωτάθλημα. Αθλητής-τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την τελετή λήξης θα χάνει το αντίστοιχο έπαθλο κύπελλο ή μετάλλιο.

 

13.  ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

13.1.                  Ο πρωταθλητής του 55ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών και η πρωταθλήτρια  του 46ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών προκρίνονται για τα αντίστοιχα Πανελλήνια Ατομικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών του 2024.

 

 

 

14.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ

14.1.                  Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στις ισχύουσες κατά την περίοδο των αγώνων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 της ΓΓΑ, όπως θα έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ:

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

15.  ΓΕΝΙΚΑ

15.1.                  Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.

15.2.                  Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).

15.3.                  Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.

15.4.                  Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της FIDE:

https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations

15.5.                  Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου