Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 


1.       Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΑΘΛΟΥ, που ελήφθη στη συνεδρίασή του, της 24.01.2023, και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται τα μέλη του σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα, 13.02.2023 και ώρα 21:00’, στο Δημαρχείο Αγριάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2.       Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η (ΓΣ) θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 15.02.2023 και ώρα 21:00’, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.

3.       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α.       Ανάγνωση & επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΓΣ).

β.       Εκλογή Προέδρου (ΓΣ).

γ.       Εκλογή Γραμματέα (ΓΣ).

γ.       Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ.       Απαλλαγή του (ΔΣ) από κάθε ευθύνη.

ε.        Οικονομικός απολογισμός από 15.07.2022 έως 31.12.2022.

στ.      Διοικητικός απολογισμός.

ζ.        Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023.

η.       Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

θ.       Διάφορα.

4.       Παρακαλούνται τα μέλη του Ομίλου να παρευρεθούν στη (ΓΣ).

  

Η Πρόεδρος

 Θεοφίλη Κ. Ράιου

Ο Γραμματέας

Αντώνιος Γ. Σουλικιάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου