Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

11 OPEN AGRIAS

 


1.         ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:                    

Ο Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ», διοργανώνει το «11 OPEN AGRIAS», με εθνική και διεθνή αξιολόγηση.

2.         ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:     

Δημαρχείο Αγριάς.

3.         ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:        

Μέχρι 16 συμμετοχές, ελβετικό 5 γύρων.

Περισσότερες των 16 συμμετοχών, ελβετικό 6 γύρων.

4.         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:      

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α.  1ος Γύρος: Τετάρτη, 21.09.2022, ώρα 18:00’

β.  2ος Γύρος: Τετάρτη, 28.09.2022, ώρα 18:00’

γ.  3ος Γύρος: Τετάρτη, 05.10.2022, ώρα 18:00’

δ.  4ος Γύρος: Τετάρτη, 12.10.2022, ώρα 18:00’

ε.  5ος Γύρος: Τετάρτη, 19.10.2022, ώρα 18:00’

στ.   6ος Γύρος: Τετάρτη, 26.10.2022, ώρα 18:00’

5.         ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:

            75 λεπτά για όλη την παρτίδα, με προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.

6.         ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές, με δελτίο αθλητή της ΕΣΟ.

Παράβολο συμμετοχής 10,00€, πληρωτέο πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.

7.         ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:                

H τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι αθλητές.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:

α.  Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).

β.  Σόννεμπορν-Μπέργκερ (52).

γ.  Μπούχολτς (37).

8.         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:    

Διευθυντής αγώνων ο κ. Μαγγίτσης Νικόλαος. 

9.         ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Επικεφαλής διαιτητής ο κ. Πατρίκος Ιωάννης (FIDE 4203062).

 10.       ΕΠΑΘΛΑ:     

Μετάλλια στους 3 πρώτους με διεθνές ΕΛΟ μεγαλύτερο του 1500 και στους 3 πρώτους με διεθνές ΕΛΟ, μέχρι 1500.

11.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

α.           Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

β.           Σκακιστής που, χωρίς να ενημερώσει, δεν προσέλθει για να αγωνιστεί, μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (ο αντίπαλος θα παίρνει τον βαθμό, θεωρώντας την παρτίδα παιγμένη).

γ.            Πριν την έναρξη κάθε γύρου, πρέπει να απενεργοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και να παραδίδονται στον Διαιτητή.

δ.           Αναβολές θα δίνονται κατόπιν αιτήματος, στον Διευθυντή των αγώνων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη στις 20:00’. Κάθε σκακιστής δικαιούται 1 αναβολή.

ε.            Ο εξ αναβολής αγώνας πρέπει να παιχθεί μέχρι τη Δευτέρα, πριν την επόμενη αγωνιστική.

στ.          Στον τελευταίο γύρο δεν δίνονται αναβολές.

ζ.            Εξαίρεση μπορεί να δοθεί στον 1ο και 2ο γύρο. Ο παίκτης με εξαίρεση παίρνει μισό βαθμό.

η.           Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

θ.           Κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα τηρείται το «Αγωνιστικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.0008.syzefxis.gov.gr/images/%CE%95%CE%A3%CE%9F_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%95%CE%A3%CE%9F_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80_19_7_2021.pdf   

12.       ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        

Στο e-mail.: topionaki@gmail.com, (δηλώνοντας Επώνυμο, Όνομα, Α.Μ. & ΕΛΟ ΕΣΟ, ΑΜ και ELO FIDE).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου