Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2021

            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2021

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 1. Προκηρυξη:

 Η Τ.Ε.Σ.Σ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σ.Σ Φαρσάλων

προκηρύσσει τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα  2021 για  την  περιοχή  της  Θεσσαλίας, των κατηγοριών 08 έως 18,  απ’ όπου θα δοθούν προκρίσεις για τα Πανελλήνια Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα (Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων Παγκορασίδων) . Οι κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια ηλικίας έχουν ως εξής:

   Α.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

01

   ΕΦΗΒΩΝ

Α18

2003 και μετά

02

   ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Κ18

2003 και μετά

03

   ΠΑΙΔΩΝ                   

Α16

2005 – 2006

04

   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ           

Κ16

2005 – 2006

05

   ΠΑΙΔΩΝ                  

Α14

2007 – 2008

06

   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ         

Κ14

2007 – 2008

07

   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ       

Α12

2009 – 2010

08

   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Κ12

2009 – 2010

09

   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ      

Α10

2011 – 2012

10

   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Κ10

2011 – 2012

11

   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ       

Α08

2013 και μετά

12

   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

Κ08

2013 και μετά

 2. Προγραμμα Αγώνων - ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

2.1   Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΓΥΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

1ος

Σάββατο

26/6/2021

11:00

2ος

Σάββατο

26/6/2021

14:30

3ος

Σάββατο

26/6/2021

18:00

4ος

Κυριακή

27/6/2021

11.00

5ος

Κυριακή

27/6/2021

14:30

 2.2  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην έδρα του Σ.Σ Φαρσάλων  (Δημαρχείο Φαρσάλων).

 3. ΔικΑΙωμα ΣυμμετοχηΣ – αρχικη καταταξη:

3.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακιστές - σκακίστριες (με Δελτίο της ΕΣΟ), των σωματείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι γεννημένοι από 1-1-2003 και μετά.

3.2  Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων – ΤΕ που ανήκει στο σωματείο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.

3.3 Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης – ΤΕ που ανήκει το νέο σωματείο τους.

3.4  Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης – ΤΕ που κατοικούν.

3.5   Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μιας Ένωσης – ΤΕ δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε σωματείο Ένωσης – ΤΕ που έχει ήδη διεξάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα της Ένωσης – ΤΕ που ανήκει το παλιό του σωματείο.

3.6  Σύμφωνα με την ισχύουσα  γενική οδηγία της ΚΕΔ, η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το Διεθνές ΕΛΟ – τίτλο, με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στη συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  -  ΟΜΙΛΟΙ: 

    Θα υπάρξουν τέσσερις όμιλοι, Ο14-18, Ο8-12, Κ14-18 και Κ8-12. Σε περίπτωση λίγων συμμετοχών δύναται να συμπτυχθούν δύο όμιλοι σε έναν.

 5. ΔηΛΩσειΣ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣυμμετοχηΣ - Παραβολο συμμετοχηΣ:

5.1 Δηλώσεις  συμμετοχής  μέχρι  την  Πέμπτη 24/6/2021 (ώρα 21:00) στα mail: ndristellas@gmail.com  ή tessthchess@gmail.com .

Προσοχή!!! Η προθεσμία των δηλώσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

5.2  Οι δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά εγγράφως στα ανωτέρω email  από κάθε σωματείο για τους σκακιστές του, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο, β) Α.Μ ΕΣΟ, γ) Έτος γέννησης, δ) κατηγορία που θα αγωνισθεί,

ε) εθνικό ΕΛΟ και στ) FIDE ID- διεθνές ELO και διεθνής τίτλος (εφόσον υπάρχουν).

Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

5.3  Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής θα γίνουν με τη φυσική παρουσία των αθλητών μισή ώρα πριν την έναρξη του 1ου γύρου ή του 2ου αν έχει ζητηθεί εξαίρεση στο 1ο γύρο.

5.4  Γενικό Παράβολο συμμετοχής  10 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 15 ευρώ. Το τρίτο (ή και παραπάνω) μέλος της ίδιας οικογένειας δεν πληρώνει παράβολο.

 6. ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 1ου ΓΥΡΟΥ: 

Το Σάββατο 26/6/2021 στις 10:30 μ.μ.

Στην κλήρωση θα συμπεριληφθούν  όλοι όσοι έχουν δηλωθεί από τα σωματεία τους μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία. Για να αποφευχθούν παρτίδες χωρίς αγώνα παρακαλούνται  όσοι δηλώθηκαν και τελικά δεν θα συμμετάσχουν να ενημερώσουν τηλεφωνικά μέχρι τις 9:00 μ.μ. της Παρασκευής 25/6/2021 τον κο Δριστέλλα Νικόλαο (τηλ. 6983507833).

7. Συστημα Αγωνων - Χρονος Σκεψης - Κανονισμοι:

7.1  Θα  διεξαχθούν  4  ανεξάρτητα  πρωταθλήματα  με  Ελβετικό  σύστημα  5  γύρων.

7.2  Η αρχική κατάταξη των παικτών σε κάθε κατηγορία θα γίνει πρώτα με διεθνές ELO και μετά με ελληνικό σύμφωνα και με την σχετική οδηγία της Κ.Ε.Δ.

7.3  Στην  περίπτωση που  οι  συμμετοχές είναι λιγότερες από επτά (7), τότε το σύστημα των αγώνων ορίζεται ως εξής, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

2

Ματς 4 Παρτίδων

3

Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων

4-6

Κυκλικό σύστημα (πουλ)

 7.4 Ο χρόνος σκέψης για όλες τις κατηγορίες, θα είναι 60΄ για τον κάθε παίκτη, με  προστιθέμενο  χρόνο  30΄΄ ανά κίνηση από την 1η  κίνηση.

7.5 Η  καταγραφή  των κινήσεων  είναι  υποχρεωτική  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  παρτίδας. Ισχύουν  οι Κανόνες  Σκακιού  της  FIDE.

7.6  Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄ μετά την προγραμματισμένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης.

7.7 Ο κάθε αθλητής δύναται να ζητήσει μία (1) εξαίρεση, για έναν από τους τρεις (3) πρώτους γύρους, παίρνοντας μισό (1/2) βαθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκυρη δήλωση στον Υπεύθυνο Κληρώσεων.

 8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ: 

Την διεύθυνση αγώνων αναλαμβάνει ο Λούκας Δημήτριος.

 9. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Επικεφαλής Διαιτητής - Υπεύθυνος Κληρώσεων: Δριστέλλας Νικόλαος.

Διαιτητές: Δερέκας Δημοσθένης – Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος

 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

10.1 Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόμενο σκακιστή το αργότερο 15 λεπτά μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας.

Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου.

10.2 Η ένσταση, με το παράβολο των  60 ευρώ, υποβάλλεται γραπτώς στον Επικεφαλής Διαιτητή και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η δεν εκδικασθεί η ένσταση, διαφορετικά  κατατίθεται υπέρ της ΤΕΣΣΘ. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά, όσα τακτικά μέλη ανήκουν σε Σωματεία των παικτών που εμπλέκονται στην ένσταση.

10.3 Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι 5μελής με τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και θα οριστεί πριν την έναρξη των αγώνων.

Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕΔ και εφόσον έχει κατατεθεί εντός μίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕΔ εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου και είναι τελεσίδικη.

 11. Κατάταξη -  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:

 Για ελβετικό σύστημα

α) Το μεταξύ των ισόβαθμων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι μεταξύ τους).

β) Buchholtz cut-1 (βαθμοί των αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου).

γ) Buchholtz (βαθμοί αντιπάλων).

δ) SonnebornBerger (βαθμοί των αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

ε). Αγώνες Μπαράζ.

  Για κυκλικό σύστημα (round robin)

α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).

γ) Το σύστημα  SonnebornBerger (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

δ) Αγώνες μπαράζ.

 12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ :

12.1 Θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους κάθε ομίλου, καθώς και στους 1ους των επιμέρους κατηγοριών.

12.2 Θα δοθούν προκρίσεις ως εξής: Για τα πανελλήνια πρωταθλήματα Εφήβων – Νεανίδων, στους 1ους των Ομίλων Ο14-18 και Κ14-18 (συμμετοχή χωρίς παράβολο). Για τα πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων και Παμπαίδων Παγκορασίδων, στους 1ους κάθε Ομίλου (δωρεάν διαμονή με πλήρη διατροφή). Σε περίπτωση που υπάρξει απροθυμία συμμετοχής στην τελική φάση από τους νικητές, οι προκρίσεις θα μεταβιβασθούν σε αθλητές που κατατάχθηκαν 2οι,3οι κοκ.

12.3 Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν πάρουν πρόκριση αλλά θέλουν να συμμετάσχουν στην Τελική Φάση των Πανελλήνιων Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων 2021 κατηγοριών Κ08 – Κ16 μπορούν να το κάνουν αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα (παράβολο και ξενοδοχείο) που προβλέπει η σχετική προκήρυξη της ΕΣΟ.

 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:

13.1 Θα ακολουθηθεί το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ράπιντ ή Μοριακό τεστ έως επτά ημερών).

13.2 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή και κυκλοφορία μόνο των διαιτητών και των παικτών που έχουν παρτίδα σε εξέλιξη.

 14. Γενικα:

14.1 Τονίζουμε ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία συμμετοχή σκακιστή ή σκακίστριας που δεν έχει δελτίο στην Ε.Σ.Ο. Πλέον, δεν απαιτείται η Κάρτα Υγείας Αθλητή.

14.2 Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς ενημέρωση του Επικεφαλής Διαιτητή, ή του Υπευθύνου Κληρώσεων πριν την κλήρωση του υπόψη γύρου, σημαίνει άμεση αποβολή από την διοργάνωση.

14.3 Επιτρέπεται μια μόνο εξαίρεση κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Επικεφαλής Διαιτητή, ή του Υπευθύνου Κληρώσεων.

14.4 Η διοργάνωση θα έχει εθνική και  διεθνή αξιολόγηση.

14.5 Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρμόδιο είναι το Δ.Σ. της ΤΕΣΣΘ.

             

    Ο  Προεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματεας

                                                                                                                

  ΤΟΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                  ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου