Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ»
Πληροφορίες: Σουλικιάς Αντώνιος
e-mail: topionaki@gmail.com


Αρ. Πρωτ.: 13
Αγριά, 03.11.2018
ΘΕΜΑ:           Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση           

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Παρασκευή, 23.11.2018 και ώρα 19:00’, θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συλλόγου (Π. Γεωργιάδου 22, Αγριά), η ετήσια Γενική Συνέλευση  του Α.Ο. Αγριάς Μαγνησίας «ΑΘΛΟΣ».

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 25.11.2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης
1.         Ανάγνωση & επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
2.         Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.
3.         Διοικητικός απολογισμός.
4.         Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
5.         Έγκριση Οικονομικού απολογισμού - ισολογισμού.
6.         Έγκριση Οικονομικού προϋπολογισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Νικόλαος Α. Μαγγίτσης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αντώνιος Γ. Σουλικιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου