Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Εσωτερικό 2016 - Παρτίδες 7ου Γύρου

Ακολουθούν οι παρτίδες του 7ου γύρου του Εσωτερικού 2016 (04.06.2016) ...
(ενημερωμένο)

Καρατουλιώτης Κων. - Σολδάτος Ιωά.: 1-0


Παπαϊωάννου Χρή. - Νικόπουλος Ιωά.: 0-1


Καϊάφας Εμμ. - Κίτσος Κων.: 0-1


Φώτου Χρή. - Αντωνίου Αντ.: 0-1


Λυχναρόπουλος Ιωά. - Σολδάτος Αντ.: 1-0 (σχολιασμός: Λυχναρόπουλος Ι.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου