Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Εσωτερικό 2016 - Παρτίδες 4ου Γύρου

Ακολουθούν παρτίδες από τον 4ο γύρο που διεξήχθη στις 04.05.2016 ...

Νικόπουλος Ιωά. - Φώτου Χρή.: 1-0


Καϊάφας Εμμ. - Αντωνίου Αντ.: 1-0


Σολδάτος Ιωά. - Παπαϊωάννου Χρή.: 0-1


Κίτσος Κων. - Λυχναρόπουλος Ιωά.: 0-1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου