Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Εσωτερικό Πρωτάθλημα - Συμμετέχοντες

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη, 30-09-2015 το Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2015-2016 για το ΠΙΟΝΑΚΙ με τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α Όνομα
1 KITSOS KON
2 MALOUKOS PAN
3 TSIAKOS PAN
4 SOULIKIAS GEO
5 PAPAIOANNOU XRI
6 NIKOPOULOS IOA
7 KARATOULIOTIS KON
8 SOULIKIAS ANT
9 LICHNAROPOULOS IOA
10 KAIAFAS EMM
11 FOTOU XRI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου