Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

ΤΟΠΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1.       ΓΕΝΙΚΑ

           Η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το Τοπικό Ομαδικό Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας 2024.

2.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

     2.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία Σ.Ο. Αλμυρού, Α.Ο. Αγριάς, Φοίνικας Βόλου και Τιτάνες Αλμυρού αφού καταβάλλουν το παράβολο συμμετοχής των δεκαπέντε (15) ευρώ.

     2.2  Η αρχική κατάταξη (για την κλήρωση) θα γίνει με τυχαία σειρά.

3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ                                               

     3.1 Το σύστημα των αγώνων θα είναι κυκλικό (πουλ) μονών συναντήσεων.

     3.2  Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη 30’’ χρόνο σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.(άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess). 3.3  Ισχύουν

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

Οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22).

4.        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

       4.1 Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στις έδρες των γηπεδούχων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

      ΓΥΡΟΣ       ΗΜΕΡΑ            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΩΡΑ     

1ος  γύρος      Κυριακή                11/2/2024               11:00

2ος  γύρος      Κυριακή                18/2/2024              11:00

3ος  γύρος      Κυριακή                25/1/2024              11:00

       4.2 Μεταβολή του προγράμματος δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε αίτηση για αναβολή αγώνα και εφόσον είναι εφικτή (με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπάλου ομάδος), θα εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΤΕΣΣΘ, η οποία έχει το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

5.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

     5.1   Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 6 σκακιέρες – 4 παρόντες). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά του χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.

      5.2   Μηδενίζονται μετά την πάροδο 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλ. 5.1), τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.

      5.3  Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί η σύνθεση.

      5.4  Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση ότι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες του υπεύθυνου σωματείου θα χρεωθούν στα χρονόμετρά τους τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη των αγώνων.

      5.5   Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων.

      5.6   Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από το διαιτητή και από τους αρχηγούς των ομάδων. Αν για οποιοδήποτε λόγο και πριν από την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:

• Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο του Αθλητικής Ιδιότητας. Το δελτίο αυτό θεωρείται κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και καταβληθεί στην ΕΣΟ το τέλος (10€) ενέργειας αθλητή.

• Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.

Ο διαιτητής και οι δυο αρχηγοί, πριν από την έναρξη των αγώνων, υπογράφουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

       5.7  Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνα πριν από την έναρξη των αγώνων.

       5.8    Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.

       5.9    Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από τη διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.

      Ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί σε οποιονδήποτε γύρο των ομαδικών πρωταθλημάτων αυτόματα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

6. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

      6.1 Το Τοπικό Ομαδικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας θα διεξαχθεί με την ακόλουθη 6μελή σύνθεση που όρισε το ΔΣ της ΤΕΣΣΘ :

• 1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες.

• 5η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία Εφήβων - Νεανίδων (-18, γεννημένος-η μετά την 1/1/2006).

• 6η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία Παίδων - Κορασίδων (-14, γεν/νος-η μετά την 1/1/2010).

7.           ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

      7.1  Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και τον αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

      7.2  Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.

      7.3   Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.

      7.4   Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

 8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

8.1 Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

α. Βαθμοί.

β. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων.

γ. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.

δ. Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..

      8.2   Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Διευκρινίζεται ότι η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική – συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.

      8.3   Το αποτέλεσμα του αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες των ομάδων στις παρτίδες τους. Ο νικητής κάθε παρτίδας παίρνει 1 πόντο, ενώ ο ηττημένος δεν παίρνει πόντο. Αν η παρτίδα λήξει ισόπαλη κάθε παίκτης παίρνει από μισό πόντο. Για τις παρτίδες χωρίς αγώνα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.3.β.

      8.3.α. Η νικήτρια ομάδα χωρίς αγώνα θεωρείται ότι κέρδισε το παιχνίδι συγκεντρώνοντας το μέγιστο των πόντων μείον μισό πόντο (σε 6 σκακιέρες 5,5-0).

      8.3.β. Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη) αφαιρείται μισός πόντος από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες της και μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκέντρωσαν (όχι αρνητικοί πόντοι).

9.                 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

      9.1   Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ..

      9.2   Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από τη γηπεδούχο ομάδα και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή (15€ ) + τα πιθανά οδοιπορικά (που θα είναι η αξία των εισιτηρίων).

      9.3   Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.

      9.4   Ο διαιτητής ενημερώνει αμέσως τον Επικεφαλής Διαιτητή καθώς και την Γραμματεία της ΤΕΣΣΘ για το αποτέλεσμα της συνάντησης και φροντίζει για την κοινοποίηση το αργότερο εντός 48 ωρών του φύλλου αγώνα και των εντύπων σύνθεσης της συνάντησης.

10.              ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

      10.1  Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.

      10.2  Οι ενστάσεις υποβάλλονται με παράβολο 50 ευρώ που κατατίθεται είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνική Τράπεζα, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ, κλπ). Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει γραφτεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.

      10.3  Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της ΚΕΔ της οποίας η απόφαση θεωρείται τελεσίδικη.

 11.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

      Καθήκοντα Διεύθυνσης των αγώνων ασκεί το Δ.Σ. της ΕΣΟ. Ο επικεφαλής διαιτητής θα ορισθεί από την ΚΕΔ. Οι διαιτητές των συναντήσεων θα επικοινωνούν με τον επικεφαλής διαιτητή για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα διαιτησίας.

 12.             ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

       Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια.

 13.       ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου