Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ατομικό Πρωτάθλημα Μαγνησίας 2024

 Η Μαγνησία είναι ο μοναδικός νομός της περιφέρειας που έχει 6 σκακιστικούς συλλόγους. Γι αυτό αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε για πρώτη φορά και ελπίζουμε να γίνει θεσμός, το Ατομικό Πρωτάθλημα Μαγνησίας 2024
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη των αγώνων.

1.       ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:    Ο Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ», διοργανώνει το «ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2024», με εθνική και διεθνή αξιολόγηση.

2.       ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:      Ξενοδοχείο VALIS στην Αγριά.

3.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:        Ελβετικό 6 γύρων.

4.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:     

          α.       Σάββατο, 27.01.2024, από 10:00 έως 10:30:  Επιβεβαίωση συμμετοχών.

          β.       Σάββατο, 27.01.2024, ώρα 10:45:           Τελετή έναρξης.

γ.          Σάββατο, 27.01.2024, ώρα 11:00:         1ος Γύρος.

δ.         Σάββατο, 27.01.2024, ώρα 14:00:         2ος Γύρος.

ε.          Σάββατο, 27.01.2024, ώρα 17:00:         3ος Γύρος.

στ.        Κυριακή, 28.01.2024, ώρα 11:00:         4ος Γύρος.

ζ.          Κυριακή, 28.01.2024, ώρα 14:00:         5ος Γύρος.

η.         Κυριακή, 28.01.2024, ώρα 17:00:          6ος Γύρος.

θ.         Τελετή Λήξης - Απονομές, 15 λεπτά μετά το τέλος του 6ου γύρου.

5.       ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:     40 λεπτά για όλη την παρτίδα, με προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.

6.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές, των συλλόγων της Μαγνησίας, με ανανεωμένο δελτίο της ΕΣΟ. Όριο συμμετοχών 41.

7.       ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      Γενικό παράβολο, 10€. Για 2 ή και περισσότερα μέλη της ίδιας οικογενείας, συνολικό παράβολο 20€.

8.       ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:      H τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι αθλητές.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α.         Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).

          β.       Buchholz (βαθμοί αντιπάλων) (37).

          γ.       Bucholz cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου (37).

δ.         Sonneborn-Berger (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα) (52). 

9.       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:     Ζιάκας Ευάγγελος.

10.     ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Πατρίκος Ιωάννης (FIDE ID: 4203062), Σουλικιάς Αντώνιος (FIDE ID: 25862855).

 11.      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 15 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου, με ταυτόχρονη κατάθεση του ποσού των 20€. Η Επιτροπή ενστάσεων θα αποτελείται από τους 3 σκακιστές με το υψηλότερο ΕΛΟ, εφόσον δεν εμπλέκονται στο υπό εξέταση ζήτημα. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

12.     ΕΠΑΘΛΑ:       1ος Νικητής: Κύπελλο, χρυσό μετάλλιο και ο τίτλος  «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2024».

2ος και 3ος  ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.  

Επιπλέον θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες στους πρώτους των παρακάτω κατηγοριών, με την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστούν τουλάχιστον 3 σκακιστές στην κάθε κατηγορία:

          α.       U08

          β.       U10

          γ.       U12

          δ.       U14

          ε.        U16

          στ.      U18

          ζ.        1ο κορίτσι     

          η.       S50

13.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

α.         Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

β.         Σκακιστής που, χωρίς να ενημερώσει, δεν προσέλθει για να αγωνιστεί, μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα χάνει την παρτίδα και θα αποβάλλεται από το τουρνουά.

γ.          Πριν την έναρξη κάθε γύρου, πρέπει να απενεργοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και να παραδίδονται στον Διαιτητή.

δ.       Εξαίρεση μπορεί να δοθεί σε 2 γύρους (όχι στον 6ο), με απόδοση 1/2 βαθμού, ανά γύρο.

ε.          Φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από τον διοργανωτή για την προβολή του τουρνουά και του αθλήματος γενικότερα.

στ.        Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.                             

14.     ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        Στο e-mail: topionaki@gmail.com, (δηλώνοντας Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ & ΕΛΟ ΕΣΟ, ΑΜ & ELO FIDE).

fide-353094

chess-results-863412

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου